Get Adobe Flash player

Přírodní rezervace Strádovka

Rezervaci tvoří Velký Rohozenský rybník a přilehlé vlhké a mokřadní louky s výskytem vzácných druhů rostlin. Geologické podloží tvoří žuly nasavrckého plutonu, které místy vystupují až k povrchu v podobě izolovaných balvanů. Po vypuštění rybníka jsou vidět i rozsypová pole. Půdy jsou mělké, mírně kyselé, s vysokou hladinou podpovrchové vody. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 580 až 585 m.

Zdroj fotografií: http://www.zeleznehory-hm.cz/

Zdroj textu: http://www.zeleznehory-hm.cz

Další informace: Podrobný průvodce Železnými horami - Přírodní rezervace Strádovka

Přírodní rezervace Strádovka Přírodní rezervace Strádovka
Sdílení Sdílet odkaz